Välkommen till BD Måleri!

Vi arbetar med nybyggnader, ombyggnader, reparationer och utvändig målning.

 

NYHETER

Anlita en målarmästare på ROT!

Med det nya ROT-avdraget kan du dra av så mycket som halva arbetskostnaden när du anlitar en målare. Max 100 000 kr per år och person.

 

Den 1 juli 2009 ersätts det gamla skatteavdraget för husarbeten av fakturamodellen som innebär att kunden får skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan.

Vi som utför tjänsten ansöker sedan om resterande belopp hos skatteverket.

 

Företag som utför ROT-arbeten måste ha F-skattesedel, vilket vi har.

 

 

 

 

 

 

BD Måleri AB © 2010

www.bdmaleri.se